Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > More settings.

 

 

Bước 2: Chọn Tethering and portable hot…

 

 

Bước 3: Chọn USB tethering.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU