Mua trước trả sau

       Thêm tài khoản Google trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Accounts & sync.

        

        

       Bước 2: Chọn Add account.

        

        

       Bước 3: Chọn Google.

        

        

       Bước 4: Chọn Existing.

        

        

       Lưu ý: Bạn chọn New nếu chưa có tài khoản.

        

       Bước 5: Nhập Email và Password tài khoản của bạn > Next.

        

        

       Bước 6: Chọn “OK”.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU