Mua trước trả sau

       Thêm tài khoản Google trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Add account.

        

        

       Bước 2: Chọn Google.

        

        

       Bước 3: Chọn Existing.

        

        

       Lưu ý: Bạn chọn New nếu bạn chưa có tài khoản.

        

       Bước 4: Nhập Email và Password tài khoản của bạn > Next.

        

        

       Bước 5: Chọn “OK”.

        

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU