Thêm tài khoản Google trên máy

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Thêm tài khoản.

 

 

Bước 2: Chọn Google.

 

 

Bước 3: Chọn Hiện có.

 

 

Lưu ý: Bạn chọn Tạo mới nếu chưa có tài khoản.

 

Bước 4: Nhập Email và mật khẩu để đăng nhập, chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 5: Chọn “OK”.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU