Mua trước trả sau

       Gỡ ứng dụng không cần thiết trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Ứng dụng.

        

        

       Bước 2: Vuốt sang trái, chọn Đã cài đặt.

        

        

       Bước 3: Chọn Gỡ cài đặt bên cạnh ứng dụng bạn cho là không cần thiết.

        

        

       Bước 4: Chọn Gỡ cài đặt.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU