Chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với người khác qua Google Maps

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Maps.

 

 

Bước 2: Nhập và tìm vị trí hiện tại của bạn trên ô Search.

 

 

Bước 3:  Chọn vị trí hiện tại của bạn.

 

 

Bước 4: Chọn Share.

 

 

Bước 5: Chọn phương thức chia sẻ (facebook, google+…) và tiếp tục làm theo hướng dẫn để chia sẻ.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU