Mua trước trả sau

       Chia sẻ vị trí hiện tại của bạn với người khác qua Google Maps

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Maps.

        

        

       Bước 2: Nhập và tìm vị trí hiện tại của bạn trên ô Search.

        

        

       Bước 3:  Chọn vị trí hiện tại của bạn.

        

        

       Bước 4: Chọn Share.

        

        

       Bước 5: Chọn phương thức chia sẻ (facebook, google+…) và tiếp tục làm theo hướng dẫn để chia sẻ.