Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > More.

 

Wing V50

 

Bước 2: Chọn Tethering & portable hotspot.

 

Wing V50

 

 

Bước 3: Chọn WLAN hotspot.

 

Wing V50

 

Bước 4: Kéo “ON”.

 

Wing V50

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU