Bật tính năng thông báo khi nhận Email mới

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Gmail.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng cảm ứng ở góc dưới bên trái màn hình > Cài đặt nhãn.

 

 

Bước 3: Chọn Thông báo đối với mọi thư.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU