Bật tính năng phát Wi-Fi qua Bluetooth

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Mọi cài đặt > Thêm...

 

 

Bước 2: Chọn USB Internet & điểm truy cập di động.

 

 

Bước 3: Chọn Dùng làm điểm truy cập Internet.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU