Bật tính năng Google dịch khi truy cập Chrome

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Chrome.

 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng ba chấm ở góc trên bên phải màn hình, chọn Settings.

 

 

Bước 3: Chọn Site settings.

 

 

Bước 4: Chọn Google Translate.

 

 

Bước 5: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU