Hướng dẫn lưu tên vào danh bạ trên Lenovo A6000

vào ngày 20/05/2016 câu trả lời• 201 lượt xem

Bước 1: Chọn Danh bạ

 

 

 

Bước 2: Chọn Tạo liên hệ mới

 

 

 

Bước 3: Nhập tên và số điện thoại cần lưu, chọn OK

 

 

 

Như vậy liên hệ đã được lưu thành công

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU