Hướng dẫn gửi ảnh từ Lenovo A6000 16GB sang máy khác qua Bluetooth

vào ngày 22/05/2016 câu trả lời• 127 lượt xem

Bước 1: Vào Thư viện

 

 

 

Bước 2: Chọn Máy ảnh

 

 

 

Bước 3: Chọn Ảnh cần gửi

 

 

 

 

Bước 4: Chạm vào biểu tượng chia sẻ, chọn Bluetooth

 

 

 

Bước 5: Chọn Bật, lưu ý là thiết bị nhận ảnh cũng phải bật sẵn Bluetooth

 

 

 

Bước 6: Chọn thiết bị cần gửi ảnh, ở đây là Samsung Galaxy S7

 

 

 

Bước 7: Chọn chấp nhận trên thiết bị nhận ảnh và đợi tải ảnh hoàn tất

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU