Khóa màn hình bằng mật khẩu

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Security.     Bước 2: Chọn Screen lock.     Bước 3: Chọn Password.     Bước 4: Nhập password, chọn Continue.     Bước 5: Nhập lại password vừa
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Chụp ảnh liên tiếp

Bước 1: Bạn truy cập Camera.     Bước 2: Chọn và giữ biểu tượng để chụp liên tiếp.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Thay đổi thời gian sáng màn hình

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Display.     Bước 2: Chọn Sleep.     Bước 3: Chọn thời gian sáng thích hợp cho việc sử dụng của bạn.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Cài đặt nhạc chuông với ứng dụng Zing MP3

Bước 1: Bạn truy cập Zing MP3 > Downloads.     Bước 2: Chọn bài hát yêu thích mà bạn đã download trước đó.     Bước 3: Chọn Set as default ringtone.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Biến điện thoại thành điểm phát Wi-Fi di động

Bước 1: Bạn truy cập Settings > More.     Bước 2: Chọn Tethering & portable hotspot.     Bước 3: Chọn WLAN hotspot.     Bước 4: Kéo “ON”.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Khôi phục cài đặt gốc cho máy

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Backup & reset.     Bước 2: Chọn Factory data reset.     Bước 3: Chọn Reset tablet.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Kích hoạt tính năng cho phép cài ứng dụng từ nguồn không xác định

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Security.     Bước 2: Chọn Unknown sources.     Bước 3: Chọn “OK”.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Kích hoạt tính năng nhà phát triển

Bước 1: Bạn truy cập Settings > About tablet.     Bước 2: Chọn Build number từ 5 đến 7 lần liên tiếp.     Bước 3: Đến khi xuất hiện thông báo You are now a developer! thì dừng lại.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Kích hoạt chức năng kiểm tra lỗi chính tả

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Language & input.     Bước 2: Chọn Spell checker.  
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

Tắt tính năng tự động cập nhật ứng dụng để tiết kiệm pin

Bước 1: Bạn truy cập Play Store.     Bước 2: Chọn biểu tượng ở bên góc trái phía trên màn hình. Chọn Settings.     Bước 3: Chọn Auto-update apps.     Bước 4: Chọn D
• 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng Lenovo A5500 3G

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU