Kiểm tra Serial number, địa chỉ IP và địa chỉ MAC trong hệ thống?

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vào hệ thống: Cài đặt => thiệu về điện thoại => Status => số Serial

lenovo

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU