Cách khác để có được số IMEI?

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

lenovo

Cách 2: bằng cách tìm hiểu thông tin hệ thống.

Cài đặt ---- Giới thiệu về điện thoại ---- Thông tin trạng thái-IMEI

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU