Tắt quảng có trên điện thoại Android

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Google Settings.

 

 

Bước 2: Chọn Ads.

 

 

Bước 3: ChọnOpt out of interest-based advertising.

 

 

Bước 4: Chọn Reset advertising ID?.

 

 

Bước 5: Chọn OK.

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU