Mua trước trả sau

       Sao lưu ứng dụng Android

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Sao lưu ứng dụng trên Android thực sự là một tiện ích hay dành cho người dùng. Bạn có thể chuyển nhanh chóng các ứng dụng bạn đã lưu sang một thiết bị khác mà không cần phải tải từ trên Google Play Store. Biện pháp này cũng có thể bảo tồn những ứng dụng bị gỡ và không còn tìm thấy trên chợ Android. Bạn cũng có thể chia sẻ kho ứng dụng của bạn một cách dễ dàng. Để có thể sao lưu ứng dụng, bạn cần sử dụng tính năng của File Expert.

        

       Bước 1: Bạn truy cập vào File Expert.

        

        

       Bước 2: Chọn Apps.

        

        

       Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn sao lưu backup.

        

        

       Bước 4: Chọn biểu tượng sao lưu.

        

        

       Bước 5: Chọn Local Backup hoặc Backup to Gcloud.