Mua trước trả sau

       Điều chỉnh thơi gian sáng màn hình

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Hiển thị.

        

        

       Bước 2: Chọn Thời gian sáng.

        

        

       Bước 3: Chọn thời gian sáng mà bạn muốn.

        

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU