Mua trước trả sau

       Chia sẻ internet trên PC chạy Window qua cáp USB

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chung > Khác.

        

        

       Bước 2: Chọn Dùng làm điểm truy cập Internet qua USB.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU