Mua trước trả sau

       Hướng dẫn thiết lập khóa máy bằng hình vẽ trên Lenovo A2010-A

       vào ngày 22/05/2016 câu trả lời• 194 lượt xem

       Bước 1: Vào Cài đặt

        

        

        

       Bước 2: Trượt xuống, chọn Bảo mật

        

        

        

       Bước 3: Chọn Khóa màn hình

        

        

        

       Bước 4: Chọn Hình

        

        

        

       Bước 5: Vẽ hình bạn muốn đặt làm mật khẩu, chọn Tiếp tục

        

        

        

        

       Bước 6: Vẽ lại hình vừa vẽ, chọn Xác nhận

        

        

        

       Bước 7: Chọn Xong

        

       Như vậy từ giờ muốn mở máy sẽ phải nhập hình vẽ bạn vừa đặt

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU