Hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc trên iPhone 7 Plus

vào ngày 23/11/2016 câu trả lời• 489 lượt xem

Để khôi phục cài đặt gốc trên iPhone 7 Plus, bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Cài đặt

 

 

Bước 2: Chọn Cài đặt chung

 

 

Bước 3: Kéo xuống dưới cùng và chọn Đặt lại

 

 

Bước 4: Chọn Đặt lại tất cả cài đặt, máy sẽ tiến hành khôi phục lại từ đầu