Khử tiếng ồn điện thoại khi gọi điện

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General.

 

 

Bước 2: Chọn Accessibility.

 

 

Bước 3: Chọn Phone Noise Cancellation.

 

 

Bước 4: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU