Thêm bàn phím mới

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập vào Settings > General.

 

 

Bước 2: Chọn Keyboard.

 

 

Bước 3: Chọn Keyboards.

 

 

Bước 4: Chọn Add New Keyboard.

 

 

Bước 5: Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thêm.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU