Tùy chỉnh vuốt cho Email

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Vuốt sang phải để chọn Đánh dấu là Đã đọc.

 

 

Vuốt sang trái chọn Gắn cờ.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể truy cập Cài đặt để tùy chỉnh thêm.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU