Thêm hoặc bớt ứng dụng trong trung tâm thông báo

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Vuốt từ trên xuống để mở Notification Centre.

 


Bước 2: Chọn Edit.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn sửa.

 


 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU