Thêm hoặc bớt ứng dụng trong trung tâm thông báo

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Vuốt từ trên xuống để mở Trung tâm thông báo.

 

 

Bước 2: Chọn Sửa.

 

 

Bước 3: Chọn ứng dụng mà bạn muốn sửa.

 

 

Bước 4: Chọn Xong.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU