Tạo thư mục mới trên màn hình chính

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn chọn và giữ biểu tượng trong vài giây.

 

 

Bước 2: Kéo biểu tượng lên trên một biểu tượng khác trên màn hình.

 

 

Bước 3: Đổi tên thư mục.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU