Mua trước trả sau

       Tạo tài khoản Apple ID miễn phí

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập AppStore trên iPhone của bạn.

        

        

       Bước 2: Tìm một ứng dụng miễn phí > Chọn GET để tải về.

        

        

       Bước 3: Chọn Create New Apple ID để tạo.

        

        

       Bước 4: Chọn Vietnam chọn Next.

        

       Bước 5: Đọc điều khoản chọn Agree.

        

        

       Bước 6: Nhập thông tin của bạn.

        

        

       Bước 7: Chọn None ở phần BILLING INFORMATION và tiếp tục nhập các thông tin cần thiết.

        

        

       Lưu ý: Nếu bạn ở Hà Nội thì nhập mã Postcode (10000), Đà Nẵng (59000), TP. Hồ Chí Minh (70000)...

        


        

       Bước 8: Chọn Next để hoàn tất.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU