Mua trước trả sau

       Swipe Options cho Email

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Vuốt sang phải để chọn Mark as Unread.

        

        

       Vuốt sang trái chọn Flag.

        

        

       Lưu ý: Bạn có thể truy cập vào Settings để tùy chỉnh thêm.

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU