Phụ đề và chú thích trong ứng dụng Video

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Accessibility.

 

 

Bước 2: Chọn Subtiles & Captioning.

 

 

Bước 3: Chọn Closed Captions + SDH.

 

 

Bước 4: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU