Nhập liệu văn bản bằng giọng nói

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Muốn nhập tiếng Việt chọn Tiếng Việt, muốn nhập tiếng Anh chọn English (US).

 

 

Bước 2: Chọn vào biểu tượng micro, nói thông tin cần nhập > Chọn Xong.

 

 

Bước 3: Chọn Gửi.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU