Mua trước trả sau

       Nhập liệu văn bản bằng giọng nói

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Muốn nhập tiếng Việt chọn Tiếng Việt, muốn nhập tiếng Anh chọn English (US).

        

        

       Bước 2: Chọn vào biểu tượng micro, nói thông tin cần nhập > Chọn Done.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU