Kích họat tính năng thiết lập chia sẻ trong gia đình

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Chọn iCloud.

 

 

Lưu ý: Hệ thống có thể yêu cầu bạn xác thực.

 

Bước 2: Chọn Tài khoản.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể phải nhập thông tin tài khoản nếu chưa đăng nhập.

 

Bước 3: Quay lại iCloud > Thiết lập Chia sẻ trong Gia đình.

 

 

Bước 4: Chọn Bắt đầu.

 

 

Bước 5: Chọn Tiếp tục rồi làm theo các hướng dẫn của hệ thống.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU