Kích họat tính năng Family Sharing

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > iCloud.

 

 

Lưu ý: Hệ thống có thể yêu cầu bạn Verifying.

 

 

Bước 2: Chọn Account.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể phải nhập thông tin tài khoản nếu chưa đăng nhập.

 

Bước 3: Quay lại iCloud > Set Up Family Sharing.

 

 

Bước 4: Chọn Get Started.

 

 

Bước 5: Chọn Continue rồi làm theo các hướng dẫn của hệ thống.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU