Khử tiếng ồn điện thoại khi gọi điện

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung.

 

 

Bước 2: Chọn Trợ năng.

 

 

Bước 3: Chọn Khử Tiếng ồn Điện thoại.

 

 

Bước 4: Kéo “Bật”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU