Mua trước trả sau

       Khôi phục ảnh đã xóa trên máy

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Ảnh > Album.

        

        

       Bước 2: Chọn Đã xóa Gần đây.

        

        

       Bước 3: Chọn hình ảnh mà bạn muốn khôi phục.

        

        

       Bước 4: Chọn Khôi phục.

        

        

       Lưu ý: Ảnh đã xóa sẽ được lưu ngay vào album Đã xóa Gần đây, nhưng thời gian mà ảnh còn tồn tại trong đó chỉ kéo dài 30 ngày mà thôi. Qua ngày thứ 31 thì iOS sẽ tự xóa hẳn các ảnh này đi và bạn sẽ không thể khôi phục lại chúng nữa.