Chặn cuộc gọi và tin nhắn không mong muốn

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập biểu tượng cuộc gọi.

 

 

Bước 2: Chọn Recents hoặc Contacts.

 

 

Bước 3: Chọn số liên lạc hoặc người dùng cần chặn.

 

 

Bước 4: Kéo xuống dưới cùng, chọn Block this Caller.

 

 

Bước 5: Chọn Block Contact.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU