Mua trước trả sau

       Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Tắt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Bật giới hạn thời gian sử dụng

       Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đòi bạn nhập mật khẩu.     Bước 2: Chọn 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Bật/ kích hoạt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Tắt tính năng Guided Access

       Guided Access là tính năng giúp cho cha mẹ cố định 1 phần mềm để con cái sử dụng, và giới hạn không cho mở qua phần mềm khác. Cha mẹ cũng có thể đặt thời gian giới hạn để con cái không sử dụng quá lâu, đây l&
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Bật giới hạn thời gian sử dụng

       Tính năng giới hạn thời gian sử dụng cho phép con bạn sử dụng iPad/ iPhone mà không cần phải nhắc nhở tắt máy.   Bước 1: Bạn bấm phím Home ba lần đến khi máy hiển thị đòi bạn nhập mật khẩu.     Bước 2: Chọn 
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Sạc pin iPhone mới mua sao cho bền

       Lần sạc đầu tiên: Bạn cắm sạc, giữ nguyên trạng thái pin từ 8 - 10 giờ, sạc liên tục và tránh ngắt điện đột ngột.   Lần sạc thứ hai: Chỉ sạc khi dùng kiệt pin lần một và sạc trong khoảng 8 - 10 giờ.   Lần sạc thứ ba: Chỉ sạc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Kiểm tra thời lượng sử dụng pin

       Bước 1:Bạn truy cập Settings > General.     Bước 2: Chọn Usage.     Bước 3: Chọn Battery Usage.     Bước 4: Màn hình Battery Usage hiện ra cho phép bạn kiểm tra các
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Tính năng quay video chất lượng cao (60 khung hình 1 giây) (iOS 8 trở lên)

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > Photos & Camera.     Bước 2: Chọn Record Video at 60 FPS.     Bước 3: Kéo "On".  
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB

       Thêm tài khoản Email

       Bước 1: Bạn truy cập Settings > chọn Mail, Contacts, Calendars.     Bước 2: Chọn Add Account.     Bước 3: Chọn Other.     Bước 4: Chọn Add Mail Account.     Bước 5: Nhập th&oc
       • 0 câu trả lời • vào ngày 12/04/2016 Hướng dẫn sử dụng iPhone 5s 32GB