Tìm kiếm điện thoại

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Find iPhone trên điện thoại.

 


Bước 2: Nhập Apple ID và Password.

 


Bước 3: Vị trí máy của bạn hiển thị trên bản đồ.

 

 

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU