Tạo tài khoản Apple ID miễn phí

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập AppStore trên iPhone của bạn.

 

 

Bước 2: Tìm và tải về máy một ứng dụng miễn phí > Chọn NHẬN.

 

 

Bước 3: Chọn CÀI ĐẶT.

 

 

Bước 4: Chọn Tạo ID Apple Mới.

 

 

Bước 5: Chọn Vietnam chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 6: Đọc điều khoản chọn Đồng ý.

 

 

Bước 7: Nhập thông tin của bạn > Chọn Tiếp theo.

 

 

Bước 8: Chọn Không ở phần THÔNG TIN THANH TOÁN và tiếp tục nhập các thông tin cần thiết.

 

 

Lưu ý: Nếu bạn ở Hà Nội thì nhập mã thư tín (10000), Đà Nẵng (59000), TP. Hồ Chí Minh (70000)...

 

 

Bước 9: Chọn Tiếp theo để hoàn tất.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU