Kiểm tra thời lượng sử dụng pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung.

 

 

Bước 2: Chọn Sử dụng.

 

 

Bước 3: Chọn Sử dụng Pin.

 

 

Bước 4: Màn hình Sử dụng Pin hiện ra cho phép bạn kiểm tra các ứng dụng đang sử dụng pin.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU