Thêm bàn phím mới

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung.

 

 

Bước 2: Chọn Bàn phím.

 

 

Bước 3: Tiếp tục chọn Bàn phím.

 

 

Bước 4: Chọn Thêm Bàn phím Mới.

 

 

Bước 5: Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn thêm.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU