Phụ đề và chú thích trong ứng dụng Video

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Cài đặt chung.

 

 

Bước 2: Chọn Trợ năng.

 

 

Bước 3: Chọn Phụ đề & Chú thích.

 

 

Bước 4: Chọn Phụ đề + SDH.

 

 

Bước 5: Kéo “Bật”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU