Mua trước trả sau

       Phụ đề và chú thích trong ứng dụng Video

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Settings General.

        

        

       Bước 2: Chọn Accessibility.

        

        

       Bước 3: Chọn Subtiles & Captioning.

        

        

       Bước 4: Chọn Closed Captions + SDH.

        

        

       Bước 5: Kéo “On”.

        

       SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU