Thêm hoặc bớt Widgets trong Notification Center

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Vuốt từ trên xuống để mở Notification Center.

 

 

Bước 2: Chọn Edit.

 

 

Bước 3: Chọn widgets mà bạn muốn edit.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU