Kích hoạt tính năng gửi thông báo đã đọc

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Messages Send Read Receipts.

 

 

Bước 2: Kéo “On”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU