Mua trước trả sau

       Bật tìm iPad

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > iCloud Tìm iPad.

        

        

       Bước 2: Chọn Tìm iPad.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”. Chọn Cho phép.