Bật sao lưu iCloud

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt iCloud Sao lưu.

 

 

Bước 2: Chọn Sao lưu iCloud, kéo “Bật”.

 

 

Bước 3: Chọn "OK" để tiếp tục.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể sẽ phải nhập Apple ID và mật khẩu nếu được yêu cầu.

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU