Bật iCloud backup

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings iCloud.

 

 

Lưu ý: Bạn có thể sẽ phải nhập Apple ID và password nếu được yêu cầu.

 

Bước 2: Chọn Storage & Backup.

 

 

Bước 3: Chọn iCloud Backup, kéo “On”.

 

 

Bước 4: Chọn "OK" để tiếp tục.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU