Tạo Shortcuts truy cập nhanh

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1:Bạn truy cập vào Settings > General > Keyboard.

 

 

Bước 2: Chọn Shortcuts.

 

 

Bước 3: Chọn dấu “+” để thêm.

 

 

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU