Kích hoạt tính năng upload video chất lượng cao lên Facebook

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt, kéo xuống cuối chọn Facebook > Cài đặt.

 

 

Bước 2: Chọn Tải lên HD.

 

 

Bước 3: Kéo “Bật”.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU