Tìm đường đi với Apple Maps

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > Privacy > Location Services.

 

 

Bước 2: Kéo “On”.

 

 

Bước 3: Chọn Maps, kéo “On”.

 

 

Bước 4: Thoát khỏi Settings. Từ màn hình trang chủ chọn Maps > Chọn Directions.

 

 

Bước 5: Nhập vào phần End nơi bạn cần đến, chọn Route.

 

 

Bước 6: Chờ xử lý.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU