Tăng thời lượng pin

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Settings > General > Accessibility (để tắt chức năng Parallax).

 

 

Bước 2: Chọn Reduce Motion.

 

 

Bước 3: Kéo “On”.

 

 

Bước 4: Tại màn hình chính kéo Control Center lên.

 

 

Bước 5: Chọn AirDrop.

 

 

Bước 6: Chọn "Off".

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU