Mua trước trả sau

       Tải trước trang web để xem nhanh hơn trong Safari

       vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

       Bước 1: Bạn truy cập Cài đặt > Safari Tìm kiếm Trang web Nhanh.

        

        

       Bước 2: Chọn Tìm kiếm Trang web Nhanh.

        

        

       Bước 3: Kéo “Bật”.