Lưu các trang web hay đọc trên trình duyệt Safari

vào ngày 12/04/2016 câu trả lời• 0 lượt xem

Bước 1: Bạn truy cập Safari, nhập địa chỉ web.

 

 

Bước 2: Chọn Share Button.

 

 

Bước 3: Chọn Add to Reading List.

 

SẢN PHẨM ĐƯỢC HỎI NHIỀU